COVID-19 Döneminin Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Geride Kalan Şirketler Üzerindeki Etkisi

Hülya Güneşli

2019’un sonlarında Çin’de ve kısa bir sürede 100’den fazla ülkede görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından (WHO) tarafından pandemi ilan edilen koronavirüsün etkileri ve yıkımı devam ediyor. Bireyler, kurumlar ve ülke ekonomileri tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bu dönemin adı COVID-19!

Kimsenin beklemediği bir anda bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başladı. Geçiş çok sancılı, sert ve şiddetli oldu. Bu geçişin etkilerini ve yarattığı belirsizlikleri de uzun bir süre boyunca konuşuyor olacağız.

Evet, sınav zordu, bilinmeyen konudan geldi ve herkesi hazırlıksız yakaladı. Peki neden bazı şirketler uzaktan çalışma kararı alarak ya da salgını önleyecek maksimum tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirerek, çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmadan ve süreçlerini sekteye uğratmadan, nispeten daha az bir hasarla bu süreci iyi bir şekilde yürütmeyi başarabildiler? Bu başarının sırrı ne olabilir?

Bu başarıyı yakalayan şirketlerin en önemli özellikleri olarak, çalışanlarına, süreçlerine ve sistemlerine gereken ihtimam ve önemi vererek sürekli yatırım yapmalarını söyleyebiliriz. Kurumlarına sürekli yatırım yapan ve öncesinde bu riski görüp gerekli hazırlığı olan şirketler, bu dönemin yıkıcı etkisine karşı oldukça başarılı bir savaş veriyor. Peki bu yatırımları yapan şirketler, hayatta kalma mücadelesi veren şirketlere göre neyi daha iyi yapabilme imkanına sahip oluyor?

Biliyoruz ki hiçbir değişim kolay ya da bir anda olmuyor ve hiçbir başarı ansızın gelmiyor. Doğru bilgiye, doğru zamanda ulaşabiliyor olmak, şirketlerin ve karar vericilerin elindeki en büyük güç. Bu da yukarıda saydığımız kalifiye çalışan, doğru tasarlanmış süreçler ve yapılandırılmış sistemler ile mümkün. Dolayısıyla, bu şirketlerin başarısı doğru bilgiye ihtiyaç duyulan zamanda ulaşmak ve bu bilgiyi kullanarak doğru kararlar alması ile ilişkilidir.

Aslında yaşadığımız krizden çıkarmamız gereken ders tam da bu. Vakit, daha geç olmadan teraziye çıkma vakti. Kurumun güçlü ya da başarısız olduğu yönleri ele alıp başarılı yönleri kuvvetlendirecek, başarısız yönleri de giderecek eylem planlarını hayata geçirmek şirketlerin ilk ödevi olmalı. Stratejik planlar gözden geçirilerek yeni dönemin olmazsa olmazı ERP uygulamaları ve süreç yönetimi ile ilgili gerekli alt yapıların ve hedeflerin kurgulanması ve hayata geçirilmesi son derece kritik. Hangi olgunluk aşamasında olursa olsun esnek, çevik yapıda olan ve doğru adımları atan kurumlar bu dönemden daha güçlü çıkacak.

Sadece ülkemizde değil, küresel çapta birçok şirketi ve ekonomiyi sarsan bu krizde en önemli nokta, bu krizin yarattığı sarsıntıdan en az hasarla ayrılabilmek. Yeni dönem yeni fırsatlar demek, bu döneme hızla uyum sağlayan kurumlar başarının anahtarına sahip olacak!

PAYLAŞ