Cerebra Ekibi TEİD İç Soruşturmalar Rehberinin Ortak Yazarlarından Oldu - Ekim 2020

Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık firmasından Fikret Sebilcioğlu ve Gizem Taştemel, Etik ve İtibar Derneği tarafından yayınlanan İç Soruşturmalar Rehberi'nin ortak yazarlarından oldu.

Rehber TEİD çatısı altında çalışmalar yapan İç Soruşturmalar Çalışma Grubu'nun uzun bir süredir yürüttüğü çeşitli etkinlikler, çalıştaylar, konferanslar, yuvarlak masa toplantılarının ardından hazırlandı. 4 yıl önce kurulan İç Soruşturmalar Çalışma Grubu, kurum içi soruşturmaların nasıl yürütüleceğini ve dahili soruşturmaları yürüten uyum görevlilerine en iyi uygulamaları / tavsiyeleri kapsayan bu rehberi hazırladı.

Fikret Sebilcioğlu İç Soruşturmalar Çalışma Grubu'nun liderliğini Gün + Partner Avukatlık Bürosu ortaklarından Filiz Toprak Esin ile birlikte üstlendi.

Bu rehber aşağıdaki 8 bölümden oluşmaktadır:

  • İç Soruşturmanın Planlanması
  • Delillerin Toplanması
  • Sorgulama Teknikleri
  • Raporlama
  • İç soruşturmalarda Veri Analitiği
  • Dile Getirme (Speak-Up) Kültürü ve Mekanizmaları
  • Medya Krizleri ve Dış Paydaşlarla İletişim Perspektifi
  • Soruşturma Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Hukuki Konular 

İç Soruşturmalar Rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

İç Soruşturmalar Rehberinin ingilizce versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ