Fikret Sebilcioğlu 2019 Sonbahar Döneminde Özyeğin Üniversitesi’nde İş Etiği Dersi Veriyor - Ekim 2019

Bugün uluslararası ve kurumsal şirketlerde etik ve uyum, “sorumlu yönetsel karar verme sürecini” yapılandıran temel işlevsel bir alan haline gelmiştir. Etik ve uyum artık finansal performansla ilişkilendirildiğinden, iş etiği derslerinin pazarlama, muhasebe, finans ve yönetim gibi diğer işlevsel alanlar kadar önemli olduğu konusunda artan bir farkındalık oluşmuştur. Bu gelişmeleri izleyen Özyeğin Üniversitesi, EMBA programına koyduğu İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersini vermek üzere Fikret Sebilcioğlu’nu davet etti. Program 2019 sonbahar döneminde sekiz hafta süren bir modül ile verilecek.

Program süresince, Fikret Sebilcioğlu, EMBA öğrencilerine kurumlarda etkin etik karar verme sürecine katılma ve bu süreci anlama konusunda yardımcı olacak. Fikret Sebilcioğlu programda öğrencilerin gerçek iş dünyasında karşılaşacakları konulara ilişkin kavramsal çerçevelere, risklere, sorunlara ve etik ikilemlere odaklanacak.

Verilecek olan ders programı, etik ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi etik iş uygulamalarına odaklanarak anlamak ve iş kararlarında etik sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözmek noktasında bir çerçeve sağlamak amacıyla tasarlandı. Eğitimde, kurumların ve yöneticilerinin etik sorumlulukları analiz edilirken, daha geniş bir perspektiften konunun, toplum da dahil, tüm paydaşlar üzerindeki etkisi de göz önünde bulunduruldu. Ayrıca hem yerel hem de uluslararası ölçekte kurumsal etik sorumluluklar analiz edildi.

Eğitime ilişkin ders programı aşağıdaki ana başlıkları ve öğrenme hedeflerini içermektedir:

  • İş etiğinin önemi, paydaş ilişkileri, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim
  • Etik konular ve iş etiğinin kurumsallaşması
  • Etik karar alma süreci
  • Bireysel faktörler: Ahlâk felsefesi ve değerleri
  • Organizasyonel faktörler: Etik kültür ve ilişkilerin rolü
  • Etkili bir etik programının geliştirilmesi
  • Etik programları yönetmek ve kontrol etmek
  • Etik liderlik
  • Sürdürülebilirlik: Etik ve sosyal sorumluluk boyutları
 
 
 
 
     

 

PAYLAŞ