Fikret Sebilcioğlu Özyeğin Üniversitesi EMBA Programında İş Etiği Dersi Verdi - Kasım 2020

Cerebra CPA & Advisors Yönetici Ortağı Fikret Sebilcioğlu, 2020 Güz döneminde Özyeğin Üniversitesi Executive MBA öğrencilerine sekiz haftalık bir modül olarak tasarlanan "İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" dersini verdi.

Program süresince, Fikret Sebilcioğlu, EMBA öğrencilerine kurumlarda etik karar verme sürecine katılma ve bu süreci anlama konusunda yardımcı oldu. Fikret Sebilcioğlu programda öğrencilerin gerçek iş dünyasında karşılaşacakları muhtemel konulara ilişkin kavramsal çerçevelere, risklere, sorunlara ve etik ikilemlere odaklandı.

Program, etik ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi etik iş uygulamalarına odaklanarak anlamak ve iş kararlarında etik sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözmek noktasında bir çerçeve sağlamak amacıyla tasarlandı. Eğitimde, kurumların ve yöneticilerinin etik sorumlulukları analiz edilirken, daha geniş bir perspektiften konunun, toplum da dahil, tüm paydaşlar üzerindeki etkisi de göz önünde bulunduruldu. Ayrıca hem yerel hem de uluslararası ölçekte kurumsal etik sorumluluklar analiz edildi.

Eğitime ilişkin ders programı aşağıdaki ana başlıkları ve öğrenme hedeflerini içermektedir:

  • İş etiğinin önemi, paydaş ilişkileri, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim
  • Etik konular ve iş etiğinin kurumsallaşması
  • Etik karar alma süreci
  • Bireysel faktörler: Ahlâk felsefesi ve değerleri
  • Organizasyonel faktörler: Etik kültür ve ilişkilerin rolü
  • Etkili bir etik programının geliştirilmesi
  • Etik programları yönetmek ve kontrol etmek
  • Etik liderlik
  • Sürdürülebilirlik: Etik ve sosyal sorumluluk boyutları
PAYLAŞ