TEİD & YASED İşbirliği ile 3. Taraf Etik ve Uyum Riskleri & Yönetimi Çalıştayı Yapıldı - Ekim 2019

TEİD & YASED İşbirliği ile Uluslararası Şirketlerin 3. Taraf Etik ve Uyum Riskleri & Yönetimi Çalıştayı 9 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı. 

Çalıştayın moderatörlüğünü TEİD Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı Ertekin (BP Etik ve Uyum Lideri) ve Fikret Sebilcioğlu (Cerebra CPAs & Advisors Orderğı) üstlendi. Çalıştayda YASED üyeleri ile aşağıdaki konular derinlemesine tartışıldı:​

  • Üçüncü taraf etik & uyum programının yönetimine ilişkin şirket içi ortam
  • Üçüncü taraf evreninin (taşeronlar da dahil) ve due diligence yapılacak üçüncü tarafların belirlenmesi için “ön eleme” süreci
  • Due diligence süreci
  • Üçüncü tarafların istikrarlı bir şekilde izlenmesi
  • Üçüncü tarafların şirket uyum programı ve riskli alanlara ilişkin eğitimi
  • Üçüncü taraflarda ve taşeronlarda etik & uyum programlarının ve iç kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi

Önümüzdeki dönemde YASED üyelerinin üçüncü taraflarına detaylı etik ve uyum eğitimlerinin verilmesi planlanıyor. 

PAYLAŞ