İş Süreçleri ve İç Kontrol Hizmetleri

Fikret Sebilcioğlu
  • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
  • Yönetici Ortak
  • E-posta Gönder

Cerebra İş Süreçleri ve İç Kontrol Hizmetleri, büyümenizi destekleyen ve uluslararası şirketlerle de çalışabilmeniz için gerekli olan alt yapıyı kurmanıza yardımcı olacak çözümler sunuyor.

Şirketlerin küreselleşen iş dünyasında ayakta kalabilmeleri için büyümeleri, büyürken de risk almaları şart. Eğer bu yolculukta iş süreçleri, risk yönetimi ve kontroller sağlıklı bir şekilde yapılandırılmazsa önemli tehditlerle karşılaşılabilir. Cerebra İş Süreçleri ve İç Kontrol Hizmetleri, büyümenizi destekleyen ve uluslararası şirketlerle de çalışabilmeniz için gerekli olan alt yapıyı kurmanıza yardımcı olacak çözümler sunuyor.

Aile şirketleri ve Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) şirketler, Türk ekonomisinin temel taşları. Son yıllarda bu coğrafyada hızla büyüyen ve küreselleşmenin bir sonucu olarak uluslararası şirketlerle iş hacmini arttıran birçok Türk şirketi ekonomide ön plana çıkıyor. Ancak deneyimlerimiz, eğer önlem alınmazsa büyümenin ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan risklerin bir süre sonra şirket içi krizlere, anlaşmazlıklara ve hatta iflaslara yol açtığını gösteriyor. Risklerini daha iyi kontrol eden şirketler, rakiplerin bir adım önüne geçerek, geleceğe daha güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor.     

Etkin bir iç kontrol sisteminin, kurumun değerini artıran bir faktör olduğu somut bir gerçek. Ancak çoğu zaman Türk şirketleri bu kontrollerin önemini ancak iş süreçlerinde kritik tıkanmalar ya da şirket içinde suistimal vakaları oluştuktan sonra anlıyor. Maalesef kaza olana kadar, diğer bir deyişle risk gerçekleşene kadar bekleniyor. Kaza sonucunda itibar kaybı da dahil oluşan kayıpların maliyetiyle, süreçlere ve iç kontrol sistemine yapılacak olan yatırımın maliyeti karşılaştırıldığında, sizce hangisi daha yüksektir?

İyi Tasarlanmış İş Süreçleri ve İç Kontrol Sistemi Size Ne Sağlar?

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir? 

  • Süreçlerin ve iç kontrol sisteminin risk odaklı tasarlanması,
  • Mevcut iç kontrollerin dokümantasyonu, iç kontrol modeli (COSO) ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, risk kontrol matrislerinin hazırlanması ve kontrol eksikliklerinin belirlenmesi,
  • İç kontrollerinizin tasarımının ve operasyonel etkinliklerinin test edilerek değerlendirilmesi ve iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi,
  • Süreçlerin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve dokümantasyonu çerçevesinde süreç akış şemalarının, politika ve prosedürlerin ve görev tanımlarının hazırlanması,
  • Sarbanes-Oxley Yasası’na uyum çerçevesinde iç kontrol hizmetlerinin sağlanması,
  • Yönetim kontrollerinin geliştirilmesi çerçevesinde, süreçlerin ve kontrollerin veri analitiği araçları ile sürekli ve otomatik olarak izlenmesi,
  • İç kontrollerin öz değerlendirilmesinde kurum yönetimine destek verilmesi.

İş Süreçleri ve İç Kontrol Hizmetleri broşürümüz için tıklayın.

 

PAYLAŞ