Birleşme ve Satın Alma Uyum İncelemeleri

Küreselleşmenin bir sonucu olarak Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlara yatırımlar artmaktadır. Küresel erişim ve artan sınır ötesi işlemler dikkatle düşünülmesi gereken önemli suistimal ve yolsuzluk risklerini ortaya çıkarmaktadır.

Cerebra birleşme & satın alma öncesi ve sonrasında birleşmeler ve satın almalar için tasarlanmış suistimal risk değerlendirme ve adli muhasebe hizmetleri sunmaktadır.

Birleşme ve Satın Alma Öncesi

Bir satın alım işlemini tamamlamadan önce, satın alma sonrasında potansiyel değer kaybını en aza indirecek şekilde, satın alınacak şirketin iş riskleri alıcı şirket tarafından anlaşılmalıdır. Bu nedenle suistimal, rüşvet ve yolsuzluk, kara para aklama, ticaret ve ihracata ilişkin kısıtlamalar, ilişkili taraf işlemleri, çıkar çatışmaları ve düzenleyici otoritelerinden kaynaklanabilecek risk seviyelerine göre orantılı bir analiz yapılması çok önemlidir.

Birleşme ve Satın Alma Sonrası

Birleşme veya satın alım sözleşmesi imzalandıktan sonra, taraflar şirket değerlemeleri konusunda veya mali performansa endeksli kazanç hesaplamaları ile ilgili anlaşmazlıklara düşebilirler. Standartlara uygun dönem sonu kapama işlemleri ile satın alım entegrasyon süreci kolaylaştırılarak satın alım sonrası taraflar arası anlaşmazlıklar önlenebilir.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Müşterilerimizi aşağıdaki alanlarda destekliyoruz:

  • Kurumsal kayıt veri tabanları, sosyal medya gibi açık veri kaynakları kullanarak şirket öz geçmiş araştırmaları.
  • Teknoloji destekli elektronik veri inceleme
  • Birleşme ve satın alma işlemleri öncesi ve sonrasında adli ve yolsuzlukla mücadele durum tespiti (FCPA, UKBA)
  • Birleşme ve satın alma işlemleri öncesi geçmiş dönemlere ait muhasebe kayıtlarının incelenmesi
  • Mali İşler fonksiyonunun yapılandırılması ile dönem sonu kapama işlemlerine ilişkin destek
  • Tahkim öncesi uyuşmazlık analizi
  • Yolsuzlukla mücadele politikaları ve eğitimi dahil olmak üzere etik ve uyum programının tasarlanması ve uygulanması
PAYLAŞ