Suistimalle Mücadele Eğitimleri

Fikret Sebilcioğlu
  • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
  • Yönetici Ortak
  • E-posta Gönder

Gerçek düşman suistimalcinin kendisi değil, suistimal risklerine karşı kayıtsız kalmaktır! Çalışanlarda, yöneticilerde ve yönetim kurulu üyelerinde suistimal risklerine ilişkin farkındalığı arttırmak, suistimalle mücadelede kritik öneme sahiptir.

Bir suistimal vakası ortaya çıktıktan sonra, çalışanlar her durumda suistimal vakasının daha önceden şüphelenilmesi gereken yönlerinin farkına varırlar; ancak, bu şüpheli yönlere dair uyarı işaretlerini suistimal gerçekleşirken anlayamazlar. Bu durum çoğu zaman şaşırtıcı değildir, zira çoğu çalışan yapılandırılmış bir suistimalle mücadele eğitimini ya almaz ya da sınırlı alır.

Yazılı politikalar / prosedürler ve iç kontroller etkili bir suistimal mücadele programının ayrılmaz parçaları olmalarına rağmen, bunlar tek başına bir kurum içindeki suistimali tespit etmek veya potansiyel kayıpları hafifletmek için yeterli olmayabilir. Suistimalle mücadelede kritik bir öneme sahip olan suistimalle mücadele eğitimleri, çalışanlara potansiyel suistimal risklerini ve bu risklere ilişkin kırmızı bayrakları tespit etmeleri ve anlamaları için gerekli bilgi, beceri ve araçları sağlar.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Suistimalle mücadele eğitimleri, çalışanların operasyonel faaliyetleri yürütürken ve incelemeleri yaparken, olası suistimal göstergelerini tespit edebilmeleri için gerekli olan şüpheci yaklaşımın oluşmasına yardımcı olur. Cerebra, özellikle yönetim kurulu üyeleri, C-suite ve departman yöneticilerine yönelik çeşitli sınıf içi suistimal farkındalık eğitimleri sunmaktadır.

Cerebra, suistimalle mücadele eğitimlerini belirli bir departmana göre uyarlayabilir (örn. Borçlar muhasebesi, satın alma veya bordro). Ayrıca, belirli zaman dilimleri içinde verilebilecek birkaç eğitim modülü geliştirebiliriz (örneğin, ayda veya her çeyrekte bir eğitim düzenlenmesi). Bir kurumda yeni işe başlayan personelin sürece dahil edilmesi ve mevcut çalışanların ise  suistimalle mücadele bilinçlerinin taze tutulabilmesi için sürekli eğitim modelini önermekteyiz.

PAYLAŞ