Suistimal Risk Yönetimi ve Önleme Hizmetleri

Fikret Sebilcioğlu
 • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
 • Yönetici Ortak
 • E-posta Gönder

Gizem Tastemel

Suistimal Risk Değerlendirme ve Yönetimi

Bir şirket proaktif bir şekilde suistimal risklerini tespit etmez ve bu riskleri yönetmez ise, suistimalin muhtemel finansal ve itibar zedeleyici etkileri şirketin sonunu getirecek boyutlara ulaşabilir.

Cerebra'nın sunduğu Suistimal Risk Değerlendirme Hizmetleri, suistimal risklerinizi tespit etmek ve muhtemel etkilerini değerlendirmek açısından oldukça etkin bir yöntemdir. Cerebra'nın sertifikalı suistimal denetçileri (CFE), işletmenizdeki önemli suistimal risklerini tespit edip değerlendirerek, bu risklerin ortadan kaldırılması veya muhtemel etkilerinin asgariye indirilmesi için tavsiyelerde bulunur.

Suistimal Risk Değerlendirme Hizmetlerimizi kullanarak aşağıda belirtilen faydaları elde edebilirsiniz:

 • İşletmenizin yapısında var olan suistimal risklerinin değerlendirilmesi,
 • Tespit edilen risklerin öneminin ve gerçekleşme olasılığı tahmin edilmesi,
 • Suistimal yapma riski yüksek olan kişi ve birimlerin değerlendirilmesi ve kullanılabilecek muhtemel suistimal yöntemlerinin tespit edilmesi,
 • Mevcut önleyici ve ortaya çıkarıcı kontrollerin tespit edilmesi ve ilgili riskler ile ilişkilendirilmesi,
 • Mevcut kontrollerin verimli ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının değerlendirilmesi,
 • Etkin çalışmayan veya olması gereken ancak hiç tasarlanmamış kontrollerden kaynaklanan "açıktaki risklerin” tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Açıktaki risklere ilişkin kontrol prosedürlerine ilişkin yol haritasının belirlenmesi.

Suistimal Risk Değerlendirme Hizmetlerimizde uyguladığımız modüller:

 1. Personelin değerlendirilmesi
 2. Üsk kademe yöneticilerinin değerlendirilmesi
 3. Hırsızlık ve suistimale ilişkin önleyici kontrollerin değerlendirilmesi
 4. Nakit işlemlerinin değerlendirilmesi
 5. Satın alma ve faturalama işlemleri
 6. Bordrolama işlemleri
 7. Giderlere ilişkin işlemler
 8. Stokların ve ekipmanların çalınması
 9. Finansal raporlama suistimalleri

Suistimal Önleme 

Şirketinizde suistimal risklerini tespit eden ve bu risklere karşı kontrol prosedürleri tasarlayan ve uygulayan bir mekanizma mevcut mu? Suistimal Önleme Hizmetlerimiz aşağıda belirtilen iki ana başlık altında toplanmaktadır:

 • Suistimali Önlemeye İlişkin Check-up
 • Suistimal Odaklı İç Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi

Suistimali Önlemeye İlişkin Check-up Hizmeti

Suistimali Önlemeye İlişkin Check-up Hizmetimiz, şirketinizde suistimali önlemeye ilişkin uygulanan süreçlerin objektif bir değerlendirmesini yapmakta, zaaflarını ortaya çıkarmakta ve şirketin suistimal risklerini tespit etmesinde ve yönetmesinde yardımcı olmaktadır. Suistimali Önlemeye İlişkin Check-up Hizmetimizin en cazip tarafı, uygulanmasının basit, hızlı ve maliyetinin düşük olmasıdır.

Suistimal Odaklı İç Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi

Bir şirketin suistimal riskini asgariye indirmesinin tek yöntemi, iyi tasarlanmış ve etkin bir şekilde çalışan iç kontrol sistemini işletme genelinde oluşturmaktır. Suistimali Önlemeye İlişkin Check-up sonucunda elde edilen veriler kullanılarak, şirketinizin ihtiyacına ilişkin önleyici ve ortaya çıkarıcı kontroller tasarlanabilmektedir.

Suistimal Odaklı İç Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi Hizmetlerimiz aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

 • Mevcut önleyici ve ortaya çıkarıcı kontrollerin tespit edilmesi ve ilgili riskler ile ilişkilendirilmesi,
 • Mevcut kontrollerin verimli ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının değerlendirilmesi ve test edilmesi,
 • Etkin çalışmayan veya olması gereken ancak hiç tasarlanmamış kontrollerden kaynaklanan suistimale ilişkin "açıktaki risklerin” tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Şirket yönetimine bulgular ile ilgili tavsiyelerin raporlanması,
 • Mutabık kalınan "açıktaki risklere” ilişkin kontrol prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması.
PAYLAŞ