Ticari Uyuşmazlık Danışmanlığı

İşinizin bir noktasında, kendinizi parasal veya karmaşık/zorlu muhasebe konularına ilişkin iş ortaklarınızla yasal bir anlaşmazlık içinde bulabilirsiniz. Böyle bir durumda, davanızın sonucu için çok önemli olabilecek bağımsız, sağlam ve net görüşlere ihtiyacınız olabilir.

Şirketiniz finansal kayıtlarınız ile ilgili veya suistimal soruşturması gerektiren bir dava süreci içerisine girdiğinde Cerebra’nın adli muhasebe alanında uzman çalışanları sizlere yardımcı olabilir. Şirketimiz, uzmanlarımızın sahip olduğu endüstri bilgisiyle adli muhasebe hizmetleri vermekte, suistimal soruşturmaları yürütmekte, zarara ilişkin hesaplamalar yapmakta ve avukatlara yardımcı olarak dava sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kapsamımız ve çalışma planımız davanın unsurlarına ve koşullarına göre şekillenmektedir. Cerebra, ekonomik ve ticari konuların içerdiği gerçekleri tespit etmek ve anlamak için rakamların ötesinde kapsamlı bir yaklaşım ile adli muhasebe ve bilirkişi hizmetlerini vermektedir.

Uzman ekibimiz, ilgili vakanın ortaya çıkarılması ve değerlendirmesinden vaka stratejisinin oluşturulması, zararların tespiti ve uzlaşma aşamasına kadar her noktada ihtilaflı konulara açıklık getirerek ve görüş ve önerileri ile katkı sağlayarak müşterilerimize destek olur. Deneyimli uzmanlarımız dava veya arabuluculuk süreçleri gibi farklı ortamlarda bulgularımızı etkin bir şekilde iletme konusunda oldukça yetkindir.

Ticari uyuşmazlığa ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Uzman Bilirkişi Hizmetleri

Tüm uzlaşma girişimlerinize rağmen ihtilaflı konu mahkemeye taşınabilir. Bu tür durumlarda bağımsız, sağlam ve net görüşler sunan, hasara ilişkin iddialarınız ile ihtilaflı ve karmaşık konuları (kar kaybı, israf kaynaklı harcamalar, sözleşmeye dayalı anlaşmazlıklar, mesleki ihmal ve şarta bağlı hasar talepleri gibi) anlayabilen bir uzman davanın seyri açısından kritik bir öneme sahip olabilir.

Ekibimiz uluslararası ve yerel avukatlar ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Bu sebeple gerekirse uluslararası tahkim mahkemelerinde ve farklı yargı mercilerinin olduğu davalarda destek olabiliriz.

Sizlere yardımcı olabileceğimiz alanlar aşağıdaki gibidir:

  • Karmaşık finansal durumların analiz edilmesi,
  • IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ya da US GAAP (Amerika Birleşik Devletleri - Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri) ile ilgili görüş bildirme
  • Kayıp ve zararların hesaplanması
  • İşletme ve hisselerin değerlenmesi

Uluslararası Arabuluculuk

Ekibimiz Uluslararası Ticaret Odası (ICC) çerçevesinde yürütülen davalarda olduğu gibi uluslararası tahkim davalarında uzman görüş sağlama konusunda önemli deneyime sahiptir. Ekibimiz, karmaşık uluslararası uyuşmazlıklarda zorlu muhasebe konularında uzman tavsiyesi sağlayabilir.

Birleşme ve Satın Alma 

Çoğunlukla satış ve satın alma sözleşmelerinin yorumlanmasından kaynaklanan birleşme sonrası ya da hissedar uyuşmazlıklarının çözümü için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
PAYLAŞ