E-Keşif

Gizem Tastemel

E-keşif, bir dava veya soruşturma sürecine ilişkin olarak e-posta, veri tabanı, sesli mesajlar, resim dosyaları, ses ve video dosyaları, sosyal medya ve web sitelerini gibi elektronik olarak depolanan (ESI) bilgilerin tanımlama, muhafaza etme, toplama, işleme, inceleme ve teslim etme işlemidir.

E-keşif, dinamik bir yapıya sahiptir. Şirketlerin elektronik verileri değişebilmekte ve her saniye artmaktadır. Elektronik verilerin orijinal içeriklerinin korunması, incelenen verilerin değişikliğe uğramaması özellikle dava süreçlerinde kritiktir.  

E-Keşif Süreci

Elektronik verilerin incelenmesi ve uygun verilerin kanıt olarak belirlenmesi keşif sürecidir. Bu süreç aşağıdaki fazlardan oluşmaktadır:

Elektronik verinin tespiti

Taraflar herhangi bir veriyi muhafaza etmeden önce, ilgili verileri belirlemek zorundadırlar. Cerebra E-Keşif ekibi, olası ilgili ESI kaynaklarını tespit etmek amacıyla vaka olgularını gözden geçirme, kilit çalışanlar ile görüşme ve veri ortamını değerlendirme gibi çeşitli yöntemler kullanır.

Elektronik verinin korunması

Elektronik olarak depolanmış veri tespit edildikten sonra, tahrip edilme ve değiştirilme riskine karşı korunmalıdır. Veriyi korumanın en yaygın yöntemi yasal muhafaza sürecidir. Yasal muhafaza, avukatlardan veri sahiplerine gönderilen ve belirli elektronik verilerin silinmemesini ve değiştirilmemesini bildiren resmi bir yazıdır.

Elektronik olarak depolanmış verinin uygun bir şekilde muhafaza edilmesi, inceleme kalitesi açısından ciddi önem taşımaktadır. Manipüle edilmiş veri kümesinde yapılan inceleme sonucu tam ve doğru olmayacağından inceleme talep eden taraf için sonuçlar fayda sağlamayacaktır.

Elektronik verinin derlenmesi

Veri kopyalama işlemi, verilerin değiştirilmemesi ve silinmemesi için teknik olarak yeterli ekipman ve bilgisi olan ekipler tarafından yapılmalıdır. Teknik anlamda yetersiz yöntemler ile kopyalanan veriler, veri değerlerini (md5 ve hash) değiştirebilmektedir.

Elektronik verinin işlenmesi ve analizi

İşleme süreci elektronik verinin analize hazırlanmasına ilişkin faaliyetlerdir. Bu faz ağırlıklı olarak klasörlerden dosyaların çıkarılmasını, anlamsız sistem verilerinin silinmesini ve dosya biçimlerinin dönüştürülmesini içerir. Bu faz sonrasında elektronik veriler e-keşif programı ile analiz edilir. Bu safhada elektronik veriler içerik, paternler, önemli konular, kişiler ve yapılan görüşmeler açısından değerlendirilir. Cerebra elektronik verinin işlenmesini ve analizini e-keşif uygulamalarında dünyada yaygın bir şekilde Intella ile yapmaktadır.

Bulguların raporlaması

Bulguların tespiti sonrasında raporlama sürecine geçilir. Raporlamanın sade, anlaşılır ve yasal sürece uygun şekilde yapılması kritiktir.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Cerebra e-keşif konusunda deneyimli personeliyle ve yüksek teknolojiye sahip Intella e-keşif yazılımı aracılığıyla ilgili elektronik kanıtları tespit ederek size iç soruşturma ve dava süreçlerinde katkı sağlar.

 • Farklı formatta olan büyük verinin ön incelemesini hızlı şekilde raporlama ve inceleme
  • Tüm veri formatları
  • Farklı veri formatlarının kapladığı alan
  • Verilerin bulunduğu tarih aralığı
  • E-posta verisinde bulunan kişiler
  • Sıklıkla kullanılan internet adresleri / internet geçmişi
  • Sıklıkla e-posta ile iletişim kurulan kişiler
  • Kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılan kelimeler
  • Cihaza daha önceden bağlanmış usb cihaz, wi-fi isimleri
  • Cihazda daha önceden oturum açmış hesaplar
 • Veri analizleri
  • Kanıt niteliğindeki verinin detaylı ve yüksek teknolojiye sahip araçlar kullanılarak analizi ve anlaşılması
  • Optik karakter tanıma, paragraf analizi gibi ileri teknoloji tekniklerinin kullanımı
  • Görsel analizler ile ilişkileri veya bulguların bağlantılarını hızlı ve etkin şekilde tespit etme
  • Silme analizi. Çeşitli teknikler kullanarak silme işleminin ne zaman, kim tarafından gerçekleştiğinin saptanması ve mümkün olduğu durumlarda bu verilerin kurtarılması.
 • Elektronik verinin şüpheli işlemler odağında incelenmesi
  • Şüpheli durum / kişinin anlaşılmasından sonra kapsamlı bir anahtar kelime taraması
  • Şüpheli durum / kişi ile ilişkili olmayan tüm dokümanların inceleme kapsamından çıkartılması
 • Bulguların yasal kanıt olarak kullanılması için teknik bilgi raporlarının hazırlanması
 • Verinin kurtarılması
PAYLAŞ