Veri Analitiği

Karar vermeniz için gerekli olan bilgiye hızlı bir şekilde, istediğiniz detayda ve görsellikte ulaşmak ister misiniz? 

Veri kaynakları ve veri arttıkça veriyi toparlamak, sınıflandırmak ve amaçlarınız doğrultusunda doğru soruları sorarak veriye anlam katmanın önemi artıyor. Günümüzde insan aklının alamayacağı hızda verinin boyutunun artması ve karmaşıklaşması nedeniyle iş zekası ve analitik çözümler her kurum için bir gereksinim haline geldi.

Cerebra, ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize mükemmel şekilde uyarlanmış bir iş zekası konsepti geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. İş zekası çözümlerimiz, ihtiyaçlarınıza uygun analitik bir çözüm sunmak amacıyla verinin toplanmasını, (talep edilen senaryolar çerçevesinde) analiz edilmesini, görselleştirilmesini ve paylaşılmasını içerir. 

Cerebra sürekli gelişen algoritmalar, uygulamalar, sistemler ve platformlar yardımı ile, ham veriyi analiz ederek, verinin içerdiği bilgilere ilişkin sonuç ve karar çıkarma sürecinde sizlere yardımcı oluyor.

 

Veri Analitiği ve İş Zekası Size Ne Sağlar?

 

 

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Cerebra veri analtiği teknikleri ve iş zekası araçları kullanarak verinize hızlı bir şekilde ulaşmanıza ve anlamanıza yardımcı olmakta ve performans, gözetim, risk ve kontrol perspektiflerinden aşağıdaki çözümleri sunmaktadır:

Performans & Gözetim

  • Karar verme mekanizmalarının güçlendirilmesi
  • Dijitalleşmenin ve şeffaflığın arttırılması
  • Yönetim Kurulu, Genel Müdür, C- seviyesi, operasyonel birim yöneticileri seviyelerinde risk ve temel performans göstergelerinin otomatik takibinin ve gözetiminin yapılması ile yönetimin «inceleme» gücünün etkinleştirilmesi
  • Finansal gözetimi arttıran her türlü raporun tasarlanması
  • İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve optimizasyonu sürecinde etkinlik ve verimlilik sağlanması (tedarik zinciri gibi)

Risk & Kontrol

  • Operasyonel birimlere yardımcı olan risk, uyum, kalite, finansal kontrol birimlerine destek sağlayan gözetim raporlamalarının tasarlanması
  • İş süreçlerinin veri analizi teknikleri vasıtasıyla analiz edilmesiyle potansiyel risklerin anlaşılması ve etkin kontrollerin yapılandırılması
  • Suistimal risklerinin bertaraf edilmesi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi için senaryoların tasarlanması, tasarlanan senaryoların iş zekası aracına entegrasyonu, ikaz sistemleri ve istisna raporlamalarının otomatik olarak üretilmesi
PAYLAŞ