Eşkaynak Kullanım İş Modeliyle Uyum Çözümleri

Fikret Sebilcioğlu
 • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
 • Yönetici Ortak
 • E-posta Gönder

Cerebra CPAs & Advisors, Türkiye'deki şirketinizin uyum faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili sizinle birlikte ortak çalışmaya dayalı bir iş modeli öneriyor.

Uluslararası boyutta iş yapan şirketler her geçen gün artan finansal, yasal ve itibar riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskleri, özellikle Türkiye gibi yüksek riskli ülkelerde değerlendirmek ve yönetmek yöneticiler için zor bir süreçtir. Cerebra, Türkiye'deki şirketlerinizin yasadışı ve etik olmayan faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri azaltmak için ön planda ve aktif olarak sizlerle birlikte ortak çalışmaya dayalı bir iş modeliyle size çözümler sunabilir.

Geçmişte bir uyum profesyonelinin rolü, şirketinin uymakla yükümlü olduğu yasalara ve düzenlemelere uymasını sağlamakla sınırlıydı. Bugün bu rol katlanarak genişledi. Uyum yöneticilerinin artık şirketlerini finansal, itibar ve yasal risklerden korumanın yanında güçlü kurum kültürü oluşturmaları ve bu kültürün gelişmesine katkı sağlamaları beklenmektedir. Eğer şirketiniz yurtdışında iş yapıyorsa, finansal, yasal ve itibar riskleri aşağıdakiler nedeniyle daha da önemli hale gelmektedir:

 • rüşvet ve yolsuzluk açısından yüksek riskli ülkelerle yapılan iş seviyelerinde çarpıcı bir artış olması,
 • etik ve uyum risklerinin anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve yönetiminde zorluklar yaşanması,
 • A.B.D. Yabancı Ülkelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (UKBA), Sapen II ve OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi gibi dünyada giderek daha da karmaşık hale gelen kanunlar ve sözleşmeler,
 • düzenleyicilerin ve sivil toplum örgütlerinin artan baskıları.

Uyum fonksiyonundan beklentiler hızla artarken, bu beklentileri karşılamama riskleri de aynı hızda artmaktadır. Bir kuruluşun yasal gerekliliklere uymama riski kovuşturmaya, yasal yaptırımlara, sorumluluk davalarına, başarısız iş stratejilerine, itibar ve markaya zarar verebilir. Çok kritik uyum sorunları ise şirketin varlığını dahi tehdit edebilir.

Türkiye'de Uyum Faaliyetlerinizde Ortak Çalışmaya Dayalı İş Modelimizi Değerlendirin

Yurtdışı faaliyetlerinizde bu beklentileri nasıl karşılayabilirsiniz? Çok sayıda ülkede, özellikle yüksek riskli yerlerde faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket için gerekli tecrübe ve uzmanlığı içinde barındıran bir uyum birimi yapılandırmak maliyet etkinliği açısından uygun olmayabilir.

Sizinle birlikte ortak çalışmaya dayalı iş modelimizle, uyum ve raporlama yükümlülüklerinizi karşılamak için ekibinizle sahada çalışan özel bir Cerebra ekibine sahip olabilirsiniz. Bu model, size ihtiyaçlarınızla birlikte değişebilen esnek bir kaynak kullanım modeli sunmaktadır.

Bu modelde, uyum departmanınız operasyonların ve karar verme süreçlerinin yönetimini elinde tutar. Cerebra ekibi, stratejinize bağlı olarak uyumla ilgili faaliyetlerinizin bir kısmını veya tamamını yürütür. Cerebra, ilgili uyum risklerini ve gereksinimleri anlayan, süreç standardizasyonu ve otomasyonunda uzman bir kadro ile size katkı sağlar.

Hangi Uyum Faaliyetleri Cerebra Tarafından Yürütülebilir ve Hangileri Şirket İçinde Tutulur?

Derin şirket bilgisi gerektiren stratejik uyum faaliyetlerini kurum içinde tutmak daha uygun olabilir. Buna karşılık, uzmanlık ve beceri gerektiren ancak daha az şirkete özgü bilginin kullanıldığı stratejik faaliyetler ile stratejik olmayan uyum faaliyetleri (üçüncü taraf durum tespiti çalışması – due diligence- veya rüşvetle mücadeleye ilişkin finansal kontrollerin test edilmesi gibi) önerdiğimiz iş modeli çerçevesinde Cerebra tarafından yürütülebilir. Cerebra ortak çalışmaya dayalı uyum hizmetleriyle size standart süreçler, otomasyon yetenekleri ve ölçek ekonomisi sunarak verimliliğinizi arttırır ve daha yüksek değerli stratejik uyum faaliyetlerine odaklanmanızı sağlar.

Bu Kadar Önemli Bir Konuda Cerebra'ya Neden Güvenebilirsiniz?

 • Uyum konusunda uzmanlığı olan bir ekip sunar – Uyum faaliyetlerine ilişkin geniş bir yelpazede farklı hizmetleri müşterilerimize özel tasarlıyoruz ve uyum risklerini azaltmak için yönlendirme yapıyoruz.
 • Uyum standartlarınızı iyileştirir - Düzenleyici kurumlara başvuruları hazırlamanın, incelemeler yapmanın ve sürekli destek sağlamanın yanı sıra, en yeni yasa ve düzenlemelere ilişkin hususları mevcut politika ve süreçlerinize entegre edildiğinden emin oluruz.
 • Kaynaklarınızı daha iyi kullanırsınız- Rekabetçi bir pazarda kaynakları uygun bir şekilde tahsis etme noktasında zorlanabilirsiniz. Uyum faaliyetlerinizin yürütülmesini Cerebra ile paylaşarak, bu konuda pazardaki konumunuzu güçlendirebilir ve kaynaklarınızı daha iyi kullanabilirsiniz.
 • Uyum konusunda sürekli eğitim alırsınız - Programlı veya özel amaçlı (ad hoc) eğitim desteği ile ekibinizin karar verirken ihtiyaç duyduğu konularda eğitim almasını sağlıyoruz.
 • Belirli projelerinizde Cerebra’dan destek alabilirsiniz – Bazı projelerinizde yeni personel istihdam etmek veya başka bir çalışanı uyum birimine kaydırmak zamanlama açısından uygun olmayabilir. Böyle zamanlarda, içerdeki yapılanmanızı tamamlayana kadar, Cerebra projenizin tamamlanmasına destek olabilir.
 • Bağımsız değerlendirme alırsınız - Ekibinizin bir parçası gibi hareket etsek  dahi şirket içindeki baskılardan uzak kalmamız ve kararlarımızı rasyonel ve profesyonel şüphecilik çerçevesinde vermemiz nedeniyle çalışmalarımızda bağımsız kalıyoruz.

Cerebra'nın Uyum Çözümleri Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Cerebra'nın size yardımcı olabileceği uyum alanları aşağıdaki gibidir:

İhbar mekanizmasının yönetimi

 • İhbar mekanizmasına ilişkin politika ve prosedürlerin tasarlanması veya incelenmesi,
 • Kapsamlı eğitimler ve planlı iç iletişim yoluyla ihbar mekanizmasının şirketin etik ve uyum kültürüne entegre edilmesi,
 • Bağımsız, güvenli ve gizlilik özellikleriyle donatılmış bir ihbar hattının kurulması,
 • Gelen bildirimlerin alınması, bağımsız olarak değerlendirilmesi, ihbarcı ile gizli ve isimsiz bir şekilde iletişim kurularak ihbarın tüm detaylarının anlaşılması ve yüksek riskli kritik konuların üst yönetime taşınarak ihbarların güvenli ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
 • İhbar mekanizmasının sürekli iyileştirilmesinin bir parçası olarak, etkileşimli panolarla (dashboard) gelen ihbarlara ilişkin istatistiklerin yönetime raporlanması.

İhbar mekanizması çözümlerimiz için buraya tıklayınız.

Üçüncü taraf etik ve uyum risklerinin yönetilmesi

 • Üçüncü taraf etik ve uyum risklerinin değerlendirmesi
 • Üçüncü taraf due diligence soru setlerine ilişkin sürecin yönetilmesi, due diligence sorularına verilen cevapların analiz edilmesi, due diligence raporlarının hazırlanması ve karar aşaması için önemli bulguların uyum ekibine aktarılması
 • Şirketlere, kişilere ve şirketlerin gerçek sahiplerine (beneficial owners) ilişkin detaylı istihbarat, itibar ve özgeçmiş araştırmaları
 • Denetim hakkı çerçevesinde üçüncü taraflarla ilgili önemli riskler ve kontrollere ilişkin yerinde denetim çalışmalarının yapılması
 • Yüksek riskli üçüncü taraflara ilişkin etik ve uyum risklerinin veri analizi teknikleri ile sürekli izlenmesi

Üçüncü taraf risk yönetimi hizmetlerimiz için buraya tıklayınız.

Hediye, ağırlama ve seyahat masraflarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi

 • Hediye, ağırlama ve seyahat masraflarının merkez ofisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak izlenmesi
 • Hediye, ağırlama ve seyahat masraflarına ilişkin Şirket yönetimine periyodik raporlama yapmak

Rüşvetle mücadeleye ilişkin finansal kontrollerin değerlendirilmesi ve test edilmesi

 • Denge ve denetleme (yetkililerin tahsisi, işlevlerin ayrılması, imza yetkileri, onaylar için mali eşikler dahil)
 • Nakit tutarlara ilişkin kontroller
 • Kayıt dışı hesaplar
 • Vergi cennetlerine yapılan ödemeler
 • Varlıkların kontrolü
 • Muhasebe kayıtlarının doğru tutulması

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin hizmetlerimiz için buraya tıklayınız.

Yöneticilere ve şirket çalışanlarına uyum eğitimlerinin verilmesi

PAYLAŞ