İhbar Mekanizması Çözümleri

Fikret Sebilcioğlu

Cerebra İhbar Mekanizması Çözümleri, çalışanlarınıza ve diğer paydaşlarınıza, işlerinizi dürüst ve doğru bir şekilde yaptığınıza yönelik taahhütlerinizi gösteren sağlam, güvenilir bir ihbar mekanizması oluşturmanıza yardımcı olur.

İhbarlar şirketlerin iç kontrol sistemlerindeki en son ve kritik savunma hattı olup, suistimali önleme, tespit etme ve potansiyel kayıpları azaltmanın en etkili yoludur.

Cerebra olarak şirketlerin çalışan suistimallerini asgari seviyeye indirmelerine ve kurumsal yönetişimi güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Suistimal, rüşvet, yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanılması, finansal tablo suistimalleri, görevi kötüye kullanma, taciz, fiziksel şiddet gibi yasal veya etik olmayan davranışların tespit edilememesi, şirketlere hem finansal hem de itibar yönünden zarar vermektedir.

Cerebra, şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir ihbar mekanizmasını planlamanıza, tasarlamanıza, uygulamanıza ve yönetmenize yardımcı olmaktadır. Size eksiksiz bir çözüm sunmak için hukuk ekibinizle ve konu uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde çözümler üretiyoruz.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Cerebra, ihbar bildirimi öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere aşağıdaki konularda sizlere çözüm önerileri sunmaktadır:

Planlama ve Tasarım

İletişim, farkındalık planları ve eğitimleri de içeren politika ve prosedürlerinizi sizinle iş birliği içerisinde tasarlıyoruz veya gözden geçiriyoruz. Ayrıca şirket içinde ihbarların değerlendirilmesi ve önemine göre üst yönetime raporlanmasına ilişkin her adımı içeren detaylı süreç haritaları oluşturuyoruz.

Şirket yönetiminin dürüstlük ve etik değerlere bağlılığı ve çalışanların etik ve yasal olmayan davranışları bildirme konusunda cesaretlendirilmeleri, başarılı bir ihbar mekanizmasının uygulanmasında kilit unsurlardır. Bu doğrultuda kapsamlı eğitimler ve planlı iç iletişim yoluyla ihbar mekanizmasının şirketin etik ve uyum kültürüne yerleştirmesi konusunda da tavsiyelerde bulunuyoruz.

Uygulama

Cerebra olarak küresel ihbar hattı iş ortağımız WhistleB (bir NAVEX Global Şirketi) ile 7/24 raporlama faaliyetinde bulunan gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış bir ihbar hattını şirketinizde kurabiliriz. İhbar mekanizmanızın bağımsız olması, paydaşlarınızın (çalışanlar, müşteriler, iş ortakları, vb.) şüpheli ya da gerçek ihlalleri rapor etmesini kolaylaştırır, böylece ihbar edenin endişesini gidermek için uygun önlemleri almanızı sağlar.

Vaka Yönetimi

İhbar mekanizmaları ile gelen bildirimleri alıp durumu bağımsız olarak değerlendirdikten sonra, gerekirse ihbarcı ile gizli ve isimsiz bir şekilde iletişim kurarak ihbarın tüm önemli detaylarını anlıyoruz ve yüksek riskli kritik konuları üst yönetime taşıyarak ihbarları güvenli ve etkin bir şekilde yönetiyoruz. Uzmanlarımız özellikle gelen ihbarları doğru bir şekilde sorgulama ve anlama konusunda deneyim sahibidir ve ihbarların değerlendirilmesinde ve yasal süreçlerde şirket yönetimine destek olabilirler. Ayrıca, ihbar mekanizmalarının sürekli iyileştirilmesinin bir parçası olarak, etkileşimli panolarla (dashboard) gelen ihbarlara ilişkin istatistikleri sizlere rapor ediyoruz.

Soruşturma

Cerebra, çalışan suistimalleri ya da uygun olmayan davranışlara ilişkin bir ihbar geldiğinde hızlı bir şekilde aksiyon alabilir. Cerebra’nın suistimal inceleme uzmanları adli muhasebe teknikleri ile finansal kanıtları ortaya çıkarma, suistimalleri tespit etme ve caydırma konularında deneyimlidir. Ayrıca alternatif uyuşmazlık çözümü ya da soruşturmalar ile mevcut ya da bekleyen bir davaya dahil olarak, şirketlere ve avukatlarına destek olabiliriz.

PAYLAŞ