Kurumsal İstihbarat

Kiminle çalıştığınızı biliyor musunuz? Birlikte çalıştığınız kişi ya da şirketler doğru seçimler mi?

Kurumsal İstihbarat genel olarak şirket satın alım veya birleşme öncesinde veya kurum içi soruşturmalarda, risk faktörlerine ilişkin daha iyi karar verilmesine yarayan, odaklı bir şekilde bilgi toplama ve analiz etme faaliyetidir. Bilginin etkin, şeffaf ve yasal olarak toplanması için kullanılan sağlam araştırma teknikleri ve yöntemler, iş yaptığınız kuruluşların veya kişilerin iş yapmak için doğru kuruluşlar veya kişiler olup olmadığına karar verme noktasında kritik öneme sahiptir. Analiz için gerekli bilgiler şirket kayıtları, kamu kayıtları, açık kaynaklar, özel veri tabanları, röportajlar ve uzmanlarla yapılan görüşmeler gibi farklı kaynaklardan elde edilebilir.

Birlikte iş yapılacak olan bir şirket veya kişiye ilişkin önemli bir karar vermeden önce şirketin veya kişinin dürüstlüğünü ve itibarını değerlendirmek çok önemlidir, zira bunun eksikliği olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örnek olarak, son zamanlarda ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) ve İngiltere Rüşvet Yasası gibi çeşitli yasalar ile  üçüncü taraflara yönelik durum tespit yükümlülükleri genişlemiştir. Bu yasaların çoğuna göre, acenteler, danışmanlar, tedarikçiler, distribütörler, girişim ortakları veya şirketle herhangi bir iş ilişkisi olan kişi veya kurum dahil olmak üzere üçüncü taraflarca veya aracılığıyla rüşvet ödenmesi, şirkete cezai sorumluluklar yaratabilmektedir.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir?

Cerebra, aşağıdaki önemli karar alma süreçlerinde objektif ve bağımsız bir bakış açısıyla müşterilere değer katmaktadır:

  • Satın alma ve birleşme durum tespiti
  • Yeni bir pazara giriş
  • Üçüncü taraf durum tespiti
  • Uyuşmazlık ve soruşturmalar
  • Müşteri veya muhtemel iş ortaklığı kabulü
  • Kilit personel işe alımı

Müşterilerimize, aşağıdaki yöntemlerle, uyum, itibar ve markaları üzerindeki risklere ilişkin değerlendirmelerinde yardımcı oluyoruz:

  • Şirket Araştırmaları: Şirket hissedar, müdür profilleri, finansal araştırma, referans kontrolleri, itibar, dava kontrolleri, medya aramaları, saha ziyaretleri, anket analizi, belge inceleme ve görüşmeler, varlık doğrulama, geçmiş araştırması (background checks)
  • Bireysel Araştırmalar: Referans kontrolleri, itibar kontrolleri, dava kontrolleri, varlık doğrulama, medya araştırması, anket analizleri, kişinin başka şirketlerdeki eski ve mevcut yöneticilikler ve ortaklıkları, finansal araştırma, geçmiş araştırması (background checks)
Deneyimli ekibimiz, müşterilerimiz için önemli olan konuları sağlam bir şekilde araştırmada fark yaratır. Potansiyel bir istihbarat çalışmasında hangi bilgilerin mevcut olduğunu ve müşterilerimiz de kendileri için neyin daha önemli olduğunu belirtmesiyle, her bir istihbarat araştırmasını özelleştirmekteyiz.
PAYLAŞ