Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Fikret Sebilcioğlu
  • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
  • Yönetici Ortak
  • E-posta Gönder

Türkiye’deki iştirakiniz FCPA ve İngiltere Rüşvet Yasası gibi yolsuzlukla mücadele kanunlarına uyumlu iş yapıyor mu? Bu kanunlara uymamasını göze alabilir misiniz?

Ekonomideki artan küreselleşme ile, şirketler yeni fırsatların yanı sıra yeni zorluklarla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorlukların önemli bir parçası da A.B.D. Yabancı Ülkelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu (UKBA) ve OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi gibi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına ve sözleşmelerine uyum. Bu yasalar ve sözleşmeler, uluslararası işlem yapan dünyadaki tüm şirketleri ilgilendirmektedir. İlgili düzenlemeler genel olarak yolsuzluk uygulamalarını engellemeyi, dürüst iş yapılabilmesi için tüm pazar oyuncularına eşit şartların olduğu iş ortamlarını yaratmayı ve piyasalara olan güvenini tesis etmeyi amaçlamaktadır. İlgili tüm yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelere erişmek için lütfen tıklayınız.

Bu yasa ve sözleşmeler kapsam ve etki alanı bakımından farklılıklar gösterse de yasakladıkları yolsuzluk faaliyetleri hemen hemen aynıdır. Bu kanunlar bir taraftan uygulanırken, şirketlerdeki üst düzey yöneticiler ve birim yöneticileri (pazarlama, satış, operasyonlar, iş geliştirme ve finans gibi), yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin farkındalığı arttırmak ve bunlara uygun şekilde yanıt vermek için dünyanın herhangi bir yerinde uygulayabilecekleri pratik rehberliğe ihtiyaç duymaktadır.

Cerebra nasıl yardımcı olabilir?

Cerebra, müşterileri ile koordineli çalışarak ve muhasebe ve finans fonksiyonu bakış açısı ile Türkiye’deki rüşvet ve yolsuzluk risklerine ilişkin çözümler üretmekte ve potansiyel ihlallere ilişkin detaylı analizler ve soruşturmalar yapmaktadır. Cerebra olarak soruşturmalar, satın alma esnasında suistimal risk değerlendirmeleri ve uyum programları uygulama ve değerlendirme projeleri gibi birçok projede yer alarak deneyim ve uzmanlık kazanmıştır. Şirketlerin yolsuzlukla mücadele kontrollerindeki açıkları ve potansiyel ihlallerin “kırmızı bayraklarını” belirlemek için muhasebe verileri, e-postaları da içeren diğer basılı ve elektronik belgeleri toplayarak etkin analizler ve izleme faaliyetleri yürütmekteyiz.

Yolsuzlukla mücadelede uyum hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele uyum programlarının tasarlanması, uygulanması ve gözetimi
  • Mevcut rüşvet ve yolsuzlukla mücadele uyum programlarının tasarımının ve etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Risk değerlendirme sürecinin yürütülmesi, rüşvet ve yolsuzluk risklerinin belirlenmesi ve kontrollerinin tasarlaması (özellikle kolaylaştırıcı ödemeler, hediye ve ağırlama, sponsorluk & bağışlar, çıkar çatışması ve siyasi bağlantılara ilişkin değerlendirmeler)
  • Üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek rüşvet ve yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesi, özenli incelemelerin ve üçüncü taraf denetimlerinin yapılması
  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programlarına ilişkin yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve diğer çalışanlara eğitimlerin verilmesi
  • Birleşme ve satın alma öncesi ve sonrasında hedef şirkete ilişkin rüşvet ve yolsuzluk riskleri ile ilgili özenli inceleme yapılması
  • Kurumsal istihbarat çalışmaları
PAYLAŞ