İç Denetim

Fikret Sebilcioğlu
 • Fikret Sebilcioğlu, SMMM  CFE, Anti-Bribery Specialist
 • Yönetici Ortak
 • E-posta Gönder

Cerebra, etkin iç denetim hizmetleri ile işletmenizin varlıklarının korunmasına ve değerinin artmasına yardımcı oluyor.

İç denetim faaliyetleri orta ve büyük ölçekteki işletmelerde, kurumsallaşma seviyesi ne boyutta olursa olsun şirket sahiplerinin ve yönetim kurullarının gözetim rolleri açısından en önemli güvence kaynağıdır. Büyüyen bir işletmenin bağımsız ve objektif bir iç denetim faaliyeti yürütmeden hayatına devam etmesi, bir arabanın sürekli artan bir hızda ilerlemesi gibidir. İç denetim kurumunuz hızla büyürken içinde fren sistemi gibi hayati öneme sahip kontrolleri de barındırır ancak bunun da ötesinde bir navigasyon sistemidir.

Küreselleşen dünyada Türk şirketlerinin uluslararası şirketlerle iş hacimlerinin artması (şirket satın alımları, iş ortaklıkları, ithalat ve ihracat gibi nedenlerle), hesap verme evrenini şirket sahibi veya yönetim kurulunun ötesine taşımıştır. Gelecekte ancak şeffaf, sorumluluğunun bilincinde, hesap verebilen ve iş etiği uygulamalarını hayata geçirebilmiş şirketler emin adımlarla yollarına devam edecekler. Hiç kuşkusuz bu yolculukta iç denetim fonksiyonu, yönetim anlayışının şirket içindeki en önemli savunucusu olacak.

Suistimal (varlıkların çalınması, yolsuzluk, mali tablo hileleri) risklerinin panzehiri: İç denetim     

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)’ye göre tipik bir kurum her yıl gelirinin %5’ini suistimal nedeniyle kaybediyor. Yine aynı çalışma, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyanın yolsuzluk suistimallerinde başı çektiğini gösterdi. Diğer taraftan Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından hazırlanan Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye oldukça kötü bir performans sergiliyor. Kısaca Türkiye suistimal ve yolsuzluk riskleri açısından yüksek riskli bir ülke konumunda.

Suistimal risklerini iyi anlayan, bu risklere karşı kontroller konusunda öneriler geliştiren ve bu kontrolleri test eden bağımsız bir iç denetim fonksiyonu, kurumunuzu güçlendirir.  

Cerebra, suistimal inceleme ve önleme alanlarındaki proaktif yaklaşımı ve derin tecrübesiyle iç denetim faaliyetleri kapsamında kurumunuzdaki suistimal risklerini değerlendirir, yönetimi bilgilendirerek görüş ve tavsiyelerini sunar.

Etkin iç denetim size ne sağlar?

 • Yönetim anlayışının ve etik kültürün kurum içinde yaygınlaştırılmasında en önemli araçlardan biridir.
 • Kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğine ve yeterliliğine ilişkin güvence ve görüş sağlar.
 • Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve yönetimin ajandasındaki en önemli konularda sistematik, disiplinli ve risk bazlı yaklaşımla çözüm üretir, şirketin en önemli savunma hatlarından biridir.
 • Varlıkların korunması, yasa ve düzenlemelere uyum ve raporlama süreçlerinin güvenilirliği de dahil operasyonların etkinliği ve verimliliği hakkında bağımsız güvence ve görüş sağlar.
 • Süreç, iç kontroller, politika ve prosedürlerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Suistimal risklerini değerlendirir, bu risklere karşı önlemler alır ve suistimalcileri caydırır.
 • Veri analitiği destekli iç denetim yaklaşımıyla kural dışı durumlar ve yüksek riskli alanlar erken tespit edilir, iç denetim faaliyetleri riske odaklandığı için daha hızlı yürütülür ve denetim maliyetleri düşer.
 • Veri analitiği yöntemleriyle desteklenen iç denetimle popülasyonun %100’ü incelenir, uçtan uca süreç ve kontrol denetimi yapılabilir.

Cerebra size nasıl yardımcı olabilir? 

 • İç denetim biriminin kurulması: İç denetim biriminin kurulması veya etkinliğinin arttırılması,
 • İç denetim dış kaynak kullanımı: İşletmenin bünyesinde bir iç denetim birimi bulunmadığı durumda iç denetim faaliyetlerinin tümüyle yürütülmesi,
 • İç denetim destek: İşletme bünyesindeki iç denetim uzmanlarıyla birlikte (eş kaynak kullanarak) denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Özel İnceleme: Kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik objektif görüş ve önerilerimizden faydalanmak üzere özel inceleme taleplerinizin karşılanması,
 • Veri odaklı iç denetim: Mevcut iç denetim faaliyetlerinin veri analitiği ile yapılandırılarak, denetimin otomatikleştirilmesi, sürekli denetim faaliyetlerinin hızlandırılması.
PAYLAŞ